Please wait...


מיגרנה של העין

עד לשליש מהאנשים עם מיגרנה מדווחים על אאורה – הסימפטומים שחווים לפני התפרצות כאב הראש.
הנפוץ ביותר מתסמיני האאורה הם הפרעות ראייה באחת או בשתי העיניים – הפרעות בשדה הראייה כמו הבזקי אור, נקודות שחורות או צבעוניות, צורות זיגזג או גאומטריות אחרות, טשטוש ראיה ושיבושים אחרים ביכולת הראיה.בדרך כלל, תסמיני הראייה של אאורה מתפשטים בהדרגה, ונמשכים  מ – 5 עד ל-  60 דקות,התסמינים גם נלווים בכאבי ראש.
כמן כן, יש תת-סוג נדיר של מיגרנה – Retinal Migraine. לפי קלסיפיקציה בינלאומית של כאב ראש מדובר בהתקפים חוזרים של עיברון בעין אחת שנמשכים פחות מהשעה ומלווים עם כאב ראש.
התחלה של Retinal Migraine  יכולה להיות מהירה, ולכן זה קשה להבדיל בין Retinal Migraine לתופעה של- amaurosis fugax- תופעה של אובדן ראייה זמני בעין אחת או בשניהם בגלל האירוע ווסקולרי חריף שדורש בירור כולל MRI מוח, דופלקס ערכי צוור, בירור לבבי, EEG ובדיקת עיניים.
ידוע שמיגרנה עם אאורה מגדילה גם את הסיכוי של שבץ מוחי איסכמי.
נוסף על כך, למיגרנה יש כמה נקודות דמיון קליניות עם כאב ראש מקבצי. כאב ראש מקבצי מאופיין בהתקפים של כאב חזק סביב עין , סביב ארובת עין או רקע, נלווה בתסמינים אוטונומיים של העין. למשל, דמעות, עין אדומה.
מיגרנה מאופיינת גם בהתקפים של כאבים חד צדדיים וקשים. כמו כן, למיגרנה וכאב ראש מקבצי, יש טריגרים משותפים פרמקולוגיים נפוצים (CGRP) ומגיבים לטריפטנים.
בנוסף,היה דיווח על המקרים שבהם יש התרחשות של שני סוגי של כאבי הראש בו זמנית.
לסיכום, "המיגרנה של העין" עלולה לבלבל, חשוב לקבוע ולוודא את המצב, לבצע אבחון בהתאם ולהתחיל בטיפול מתאים.

imc logo

המרכז הישראלי לטיפול במיגרנה הינה מרפאת מומחים לאבחנה וטיפול במיגרנה. מרפאתנו שמה לה למטרה לתת מענה למקרים קשים של מיגרנה כרונית ועמידה לטיפול, תוך שימוש והסתמכות על סטנדרטים בינלאומיים מודרניים לטיפול במיגרנה

Copyright by BoldThemes 2020. All rights reserved.